Inwoners

Nieuws

Familie Qasemi krijgt Nederlandse n... (Accordion ingeklapt)

Op 22 juni 2017 is familie Qasemi in het gemeentehuis van Blaricum genaturaliseerd.
Lees meer over 'Familie Qasemi krijgt N...'

Code oranje in Gooi en Vechtstreek (Accordion ingeklapt)

Op dit moment geldt er een stookverbod door het verhoogde risico van natuurbranden.
Lees meer over 'Code oranje in Gooi en ...'

Kadernota van Blaricum voor 2018 (Accordion ingeklapt)

De komende jaren heeft de meerjarenbegroting van de gemeente Blaricum een positief saldo. Dit is te zien in de kadernota voor 2018 en de jaren erna.
Lees meer over 'Kadernota van Blaricum ...'

Jaarrekening 2016 (Accordion ingeklapt)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat, op grond van artikel 197 lid 3 Gemeentewet, de volgende documenten ter inzage liggen:
Lees meer over 'Jaarrekening 2016'

Positieve beoordeling BEL-gemeenten (Accordion ingeklapt)

Definitief oordeel interbestuurlijk toezicht: toezicht en handhaving omgevingsrecht 2016
Lees meer over 'Positieve beoordeling B...'