Afvalinzameling rond feestdagen

Vanwege de feestdagen wordt uw huishoudelijk afval op andere dagen ingezameld dan u gewend bent.

De inzameling op maandag 17 april (Tweede Paasdag) verplaatst naar dinsdag 18 april. En in plaats van op donderdag 27 april (Koningsdag) wordt uw afval een dag eerder, op woensdag 26 april, opgehaald.

Omdat een aantal wagens in meerdere wijken inzamelen, is het mogelijk dat uw afval op een ander moment van de dag dan gewoonlijk wordt ingezameld. Dit kan uitlopen tot 21.00 uur. Zorgt u er in ieder geval voor dat uw afvalcontainer, huisvuilzak of PMD-zak op de ochtend van de ophaaldag om 07.30 uur aan de weg staat?

Op vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) wordt het huishoudelijk afval gewoon opgehaald.

Openingstijden scheidingsstations

De scheidingsstations zijn op Goede Vrijdag op de reguliere openingstijden open. Op Tweede Paasdag en Koningsdag zijn ze gesloten.