Toekomst Blaricum

De provincie Noord-Holland heeft plannen om de bestuurskracht in de regio Gooi en Vechtstreek te versterken.

  • Juni 2017: Toelichting op herindelingsprocedure in regio Gooi & Vechtstreek

    Om de plannen van de provincie Noord-Holland vorm te geven zijn Gedeputeerde Staten op 7 februari 2017 een zogeheten Arhi-procedure (Wet Algemene Regels Herindeling) gestart. Maar wat houdt dat nou in?

  • Documenten 2013 - heden

    Op deze pagina vindt u documenten over de plannen voor de bestuurlijke toekomst tot nu toe. Waaronder het adviesrapport van Pieter Winsemius (2013), verkenning bestuurlijke toekomst G&V (2014), het bestuurskrachtonderzoek uit 2016.

  • Meer informatie

    Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van provincie Noord-Holland.