Detailhandel en horeca

Blaricum heeft 2 centrumgebieden waar de middenstand een belangrijke functie heeft. In het centrum van het oude dorp zijn verschillende horeca-gelegenheden, een aantal lokale middenstanders en vestigingen van landelijke detailhandel. In winkelcentrum De Balken in de Bijvanck zit naast een grote supermarkt, een aantal kleinere middenstanders en een horeca-gelegenheid.

Wilt u als ondernemer (tijdelijk) uw activiteiten uitbreiden, dan heeft u daar in een aantal gevallen een vergunning voor nodig. Hiernaast vindt u een beknopt overzicht van zaken waar u mee te maken kunt hebben.