Collectevergunning

Als u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen wilt houden, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. U kunt hiervoor collectebussen lenen van de gemeente.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) onderzoekt of er voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een verantwoorde fondsenwerving en besteding. Dit bureau geeft zogenoemde steunwaardigheidsverklaringen af. U moet aantonen dat het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel wordt besteed. De gemeente hanteert een collecteplan, zodat enige spreiding in de collecte-activiteiten plaatsvindt. Dit kan betekenen dat u in bepaalde maanden niet kunt collecteren.

U moet uw aanvraag tenminste vier weken van te voren indienen. Kijk vooraf bij de gemeente het collecteplan in en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Hiermee vermindert u de kans op afwijzing. Bij het beoordelen van uw aanvraag bekijkt de gemeente of de gevraagde periode past in het collecteplan. Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Vergunningen & Handhaving, team Vergunningen via het nummer 14 035.