Precario

Precariobelasting betaalt u in Blaricum als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden van voorwerpen waarvoor precariobelasting wordt opgelegd zijn: containers voor bijvoorbeeld de opvang van bouwpuin, overkappingen en kabels in de grond.

Tarieven 2017

 1. Voor tijdelijke (tent)overkappingen per m2 per dag: € 10,60
   
 2. Voor het plaatsen van een afzetbak (container), zeecontainer/bouwkeet, bouwmaterialen en materieel per m2 per dag: € 5,20 (met een maximum van € 1.000,-)
   
 3. Voor objecten* onder openbare gemeentegrond, per strekkende meter, per jaar: € 1,10
   
 4. Voor objecten* boven openbare gemeentegrond, per strekkende meter, per jaar: € 2,05 
   
 5. Voor objecten*, voor transport van gas, elektriciteit, warmte of water onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt in afwijking van nr. 3 en 4, geheven per strekkende meter, per jaar: € 2,79

* Voorbeelden van objecten: leidingen, kabels, kokers, buizen of draden of soortgelijke voorwerpen.
 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de hoogte van de heffing dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken.