Inzage bouwplannen

Alle ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning worden door de gemeente gepubliceerd. Deze aanvragen kunt u inzien bij de BEL Combinatie. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 035.

Bezwaar maken

Inzage kan wenselijk zijn als u overweegt bezwaar te maken tegen het verlenen van een omgevingsvergunning. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken nadat een besluit is afgegeven op de aanvraag omgevingsvergunning, voor de activiteit ‘bouwen’.