Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van uw Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt. Het Nederlandse paspoort volstaat namelijk niet altijd als officieel bewijs van nationaliteit, omdat een paspoort eventueel onrechtmatig verkregen kan zijn. In de praktijk blijkt dat veel instanties een paspoort wel accepteren als bewijs van de Nederlandse nationaliteit. Een  bewijs van Nederlanderschap bevat uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. Instanties zoals verzekeraars en pensioenfondsen kunnen om een bewijs van Nederlanderschap vragen. Voorts is een bewijs van Nederlanderschap gewenst in alle gevallen waarbij het tonen van een paspoort niet volstaat.

 

Hoe vraagt u een bewijs van Nederlanderschap aan?

  • U kunt het bewijs van Nederlanderschap verkrijgen aan het loket van de gemeente waar u bent ingeschreven. U moet hiervoor een afspraak maken. Een afspraak maken kan digitaal of telefonisch via 14035.

  • Voor uw afspraak aan de balie neemt u een geldig legitimatiebewijs en een betaalmiddel mee.

  • U kunt het bewijs ook schriftelijk aanvragen. Zet in uw aanvraag de reden ervan, uw handtekening en voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij.

U kunt ook iemand schriftelijk machtigen om dit voor u te doen. De gemachtigde moet meerderjarig zijn. De gemachtigde moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf en (een kopie van) uw legitimatiebewijs meenemen. In de schriftelijke machtiging staat uw toestemming tot machtiging, de reden van de aanvraag, uw handtekening en die van de gemachtigde.

Heeft u het bewijs nodig voor een instantie in het buitenland dan kunt u een meertalig exemplaar aanvragen.

Als u het uittreksel schriftelijk of digitaal heeft aangevraagd krijgt u het document na verwerking binnen 5 werkdagen per post toegestuurd op het adres waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

 

Kosten

Bewijs van Nederlanderschap: € 10,--