Uittreksel basisregistratie

Een instantie vraagt u om een uittreksel, of u wilt zich inschrijven voor een woning, etc. Het kan zijn dat u daarvoor een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) nodig heeft. Het uittreksel BRP bevat in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt dit afschrift bij de gemeente waar u staat ingeschreven aanvragen en na betaling direct meenemen.

 

Hoe vraagt u een uittreksel aan?

  • Direct via het digitaal loket of

  • Persoonlijk aan de balie na het maken van een afspraak digitaal of telefonisch via 14035. Neem bij uw afspraak uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) en een betaalmiddel mee.

  • Schriftelijk. Zet in de brief voor welk doel of instantie u het uittreksel nodig heeft. In de meeste gevallen weet de medewerker van de gemeente dan welke gegevens er in het uittreksel moeten staan. Zet vervolgens uw handtekening onder de brief en voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij.

Als u het uittreksel schriftelijk of digitaal heeft aangevraagd krijgt u het document na verwerking binnen 5 werkdagen per post toegestuurd op het adres waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

U kunt ook iemand schriftelijk machtigen om dit voor u te doen. De gemachtigde moet meerderjarig zijn. De gemachtigde moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf en (een kopie van) uw legitimatiebewijs meenemen. In de schriftelijke machtiging staat uw toestemming tot machtiging, de reden van de aanvraag, uw handtekening en die van de gemachtigde.

Voor internationaal gebruik is het mogelijk een uittreksel te verkrijgen dat op een speciaal formulier wordt afgegeven en dat in meerdere talen is opgesteld. Geeft u dat bij de aanvraag aan.

 

Kosten

Uittreksel BRP: € 10,50
Uittreksel BRP internationaal: € 10,50