Verklaring omtrent gedrag

De verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt in de volksmond ook wel bewijs van goed gedrag genoemd. De verklaring omtrent het gedrag is een verklaring die noodzakelijk kan zijn voor het verkrijgen van een bepaalde vergunning of om in bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen) te kunnen worden opgenomen. Ook in sollicitatieprocedures kan, afhankelijk van de vacature, een verklaring omtrent het gedrag een vereiste zijn.

 

Hoe vraagt u een VOG aan?

  • Indien een VOG nodig is voor een sollicitatieprocedure, krijgt u het aanvraagformulier van de werkgever. De werkgever moet een deel van het formulier al hebben ingevuld, in elk geval de reden voor de aanvraag.

  • U levert vervolgens persoonlijk uw aanvraagformulier in aan de balie van het gemeentehuis waar u staat ingeschreven. Hiervoor maakt u eerst een afspraak. Dit kan digitaal of telefonisch via 14035. U moet ook een geldig legitimatiebewijs en een betaalmiddel meenemen.

  • U kunt ook iemand anders schriftelijk machtigen de aanvraag voor u in te dienen. De gemachtigde maakt een afspraak en neemt het aanvraagformulier, de machtigingsbrief, een kopie van uw geldige legitimatiebewijs, zijn/haar eigen legitimatiebewijs en een betaalmiddel mee.

  • Het is ook mogelijk een VOG via het internet aan te vragen als de aanvraag wordt gestart door de (toekomstige) werkgever die de VOG van u vraagt. De organisatie moet dan met eHerkenning werken.

Als u gaat emigreren, een visum of een buitenlandse werkvergunning aanvraagt moet u een officieel document van de ambassade, het consulaat of de betreffende werkgever meenemen waarop alle gegevens staan die op het aanvraagformulier verklaring omtrent het gedrag worden gevraagd.

Zie hieronder voor meer informatie over de aanvraag VOG:

 

Kosten

Verklaring Omtrent het Gedrag: € 41,35

 

Procedure

Na het indienen van uw verzoek stuurt de gemeente de informatie uit het formulier door naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG). Het COVOG raadpleegt diverse bestanden zoals het justitieel documentatieregister, het politieregister en eventueel informatie bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering. Op basis van de verkregen gegevens wordt een beoordeling gemaakt.

Indien u strafbare feiten heeft gepleegd wordt bezien in hoeverre die relevant zijn voor het doel van de aanvraag. Is dat het geval dan wordt een aanvraag geweigerd. Binnen maximaal 4 weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een besluit genomen. Als u een VOG krijgt, wordt deze naar uw postadres gestuurd. Als u niet in aanmerking komt voor een VOG, ontvangt u een beargumenteerd voornemen tot weigering. Indien uw VOG wordt geweigerd, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.