Nieuws

 • Sluiting gemeentediensten op feestdagen

  Het gemeentehuis, het BEL-kantoor en de gemeentewerf zijn op de onderstaande dagen gesloten.

 • Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek krijgt dikke voldoende

  In maart 2017 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van de gezamenlijke Veilig Thuis organisaties, waaronder ook Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. De inspecties concluderen dat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek voldoet aan 27 van de 30 verwachtingen. Hiermee eindigt Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek op de derde plaats van de 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland.

 • Burgemeester sluit bedrijfspand in Blaricum

  Gesloten na vondst hennepkwekerij

 • Dialoog levert initiatieven en tips op

  Twee uur praten, brainstormen en gedachten delen. Dat deden meer dan 50 Blaricummers op de Dialoog-bijeenkomst op 8 april 2017. In de Dialoog Blaricum zijn inwoners en het gemeentebestuur samen in gesprek over de toekomst van het dorp. Uit deze ochtend kwamen veel goede ideeën en tips. En: 4 van de 7 groepen geven aan verder te willen gaan met het uitwerken van hun initiatieven. De eerste afspraken hiervoor zijn al gemaakt.

 • Afvalinzameling rond feestdagen

  Vanwege de feestdagen wordt uw huishoudelijk afval op andere dagen ingezameld dan u gewend bent.

Subnavigatie