Projecten

Onder projecten vallen langlopende nieuwbouwprojecten, grote wegreconstructies, of langdurige renovatie van gemeentelijke eigendommen.

  • Berichtenbox MijnOverheid

    Post van de gemeente Blaricum kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

  • Verkeers- en Vervoersplan

    De gemeente Blaricum hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom gaat de gemeente Blaricum een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opstellen. In dit plan moet terugkomen wat bewoners belangrijk vinden. We nodigen u daarom van harte uit om uw inbreng te geven.

  • Inmeten ‘niet-woningen’

    De gemeente Blaricum start met het inmeten van alle zogenaamde ‘niet-woningen’. Dit zijn panden die geen woonbestemming hebben, bijvoorbeeld panden met een winkel-, kantoor-, zorg-, of sportfunctie.