Projecten

Onder projecten vallen langlopende nieuwbouwprojecten, grote wegreconstructies, of langdurige renovatie van gemeentelijke eigendommen.

  • Berichtenbox MijnOverheid

    Post van de gemeente Blaricum kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

  • Verkeers- en Vervoersplan

    De gemeente Blaricum hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom gaat de gemeente Blaricum een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opstellen. In dit plan moet terugkomen wat bewoners belangrijk vinden. We nodigen u daarom van harte uit om uw inbreng te geven.

  • Fiets- en voetgangersverbinding: Oude Dorp - Bijvanck

    De gemeente Blaricum is een haalbaarheidsstudie gestart naar een oversteek voor fietsers en voetgangers bij de aansluiting van de Burgemeester Le Coultredreef met de Randweg (- Oost). Hierbij wordt de haalbaarheid van een veilige verbinding tussen het Oude Dorp en de Bijvanck in de vorm van een brug of tunnel (onder of over de Randweg-Oost) onderzocht.