Plannen

De planontwikkeling van De Blaricummermeent is in 2003 gestart. Een zorgvuldig proces waarbij de bevolking van de gemeente Blaricum nauw betrokken was.

Het Masterplan, Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan kunt u hier raadplegen.

Akoestisch onderzoek
In de ‘Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder’ is de regelgeving rondom geluid vastgelegd. In de ‘Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder’ is de wijze van berekenen vastgelegd. Het akoestisch onderzoek voor het scherm in Blaricummermeent is uitgevoerd volgens deze richtlijnen.

Toelichting akoestiekkaarten