Fiets- en voetgangersverbinding: Oude Dorp - Bijvanck

De gemeente Blaricum is een haalbaarheidsstudie gestart naar een oversteek voor fietsers en voetgangers bij de aansluiting van de Burgemeester Le Coultredreef met de Randweg (- Oost). Hierbij wordt de haalbaarheid van een veilige verbinding tussen het Oude Dorp en de Bijvanck in de vorm van een brug of tunnel (onder of over de Randweg-Oost) onderzocht.

Onderzoeksaspecten

In het onderzoek wordt een breed scala aan aspecten meegenomen, zoals functionaliteit, sociale veiligheid, inpasbaarheid in het landschap en financiën.

Terugblik bewonersbijeenkomst 29 mei 2017

Wij vinden de betrokkenheid van onze inwoners heel belangrijk en vragen hen nadrukkelijk om met ons mee te denken over de oversteek. Op 29 mei 2017 vond een eerste bijeenkomst voor bewoners plaats, die goed werd bezocht. Tijdens de bijeenkomst werd van gedachten gewisseld over de ervaringen met de huidige oversteek en werd, aan de hand van kaart - en beeldmateriaal, gebrainstormd over oplossingen voor een toekomstige oversteekvoorziening.

Vervolg

Alle reacties nemen wij mee in de keuze voor een aantal voorkeursvarianten voor een mogelijke nieuwe voetgangers- en fietsverbinding. Deze resultaten worden naar verwachting begin juli 2017 tijdens een informatiebijeenkomst toegelicht. Het is de bedoeling om deze voorkeursvarianten na de zomer naar een concreet ontwerp te vertalen. Medio oktober wordt het eindresultaat van het onderzoek aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project? Dan kunt u contact opnemen met Marjolein van der Marel van de BEL Combinatie. Zij is telefonisch bereikbaar via 14 035.

Deelnemers aan bewonersavond op 29 mei 2017
Foto: Bewonersbijeenkomst 29 mei in gemeentehuis