Verkeers- en Vervoersplan

De gemeente Blaricum hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom gaat de gemeente Blaricum een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opstellen. In dit plan moet terugkomen wat bewoners belangrijk vinden. We nodigen u daarom van harte uit om uw inbreng te geven.

Het GVVP beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op verkeer en vervoer. Het plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle type verkeer: bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en ook de voetgangers. Ook beschrijft het GVVP op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen vormt dit de leidraad voor investeringen in de komende jaren.

Wat doen we met uw input?

De afgelopen tijd kon u aan ons kenbaar maken wat u vindt van de verkeerssituatie in de gemeente. Uw wensen en verbeterpunten kon u aangeven op een speciale, interactieve kaart. Veel inwoners van Blaricum hebben van deze mogelijkheid gebruikgemaakt: 550 punten zijn aangegeven op de kaart.

Het is niet meer mogelijk om uw wensen en verbeterpunten op de kaart te plaatsen. U kunt nog wel inzien welke reacties er op de kaart zijn aangegeven.

Vervolg

De resultaten van deze inventarisatie zijn onlangs met de gemeenteraad gedeeld. Daarna worden bewoners geïnformeerd. Over hoe en wanneer dit gaat gebeuren, volgt binnenkort nadere informatie.