Veiligheid

Blaricum wil een veilige gemeente zijn. Voor alle inwoners en bezoekers, op straat en in de wijk. Daarvoor zijn er verschillende initiatieven gericht op het voorkomen van woninginbraken, verminderen van overlast en criminaliteit en stimuleren van buurtpreventie.