Veiligheidsplan

Blaricum heeft actueel beleid op gebied van veiligheid. In het meerjaren beleid staan de doelen en prioriteiten voor de periode 2015-2018 en in de jaarlijks op te stellen uitvoeringsplannen worden deze doelen en prioriteiten vertaald naar concrete acties. Per prioriteit wordt aangegeven wie wanneer welke actie onderneemt.

Prioriteiten voor de periode 2015-2018

  1. Stevige aanpak woninginbraken
  2. Veelvoorkomende criminaliteit (auto-inbraken, (brom)fietsendiefstallen, vernielingen)
  3. Jeugdoverlast
  4. Veiligheid en leefbaarheid in de buurt (te hard rijden, hondenpoep)

Meer informatie vindt u in het integraal veiligheidsplan 2015-2018 en het uitvoeringsplan 2017.

Maandelijkse veiligheidscijfers Midden-Nederland

Gemeenten in Midden-Nederland willen open en transparant communiceren over veiligheid en samenwerken met inwoners en bedrijven. Met ingang van 31 maart 2017 wordt maandelijks een Excel-bestand op de website van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie geplaatst. Hier kunt u de cijfers inzien over inbraken, geweld, diefstal, vernielingen en overlastmeldingen van de gemeenten in regio Midden-Nederland.