Rampenbestrijding

De gemeente Blaricum valt onder de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In deze veiligheidsregio wordt samengewerkt door de zeven gemeenten in de regio (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren), de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Ghor), de politie en het Openbaar Ministerie.

In voorbereiding op en tijdens een ramp of crisis wordt door deze verschillende disciplines samengewerkt en fungeren zij als crisisbeheersingsorganisatie.