Verkeer en Vervoer

Hier vindt u alle informatie over...

  • Verkeers- en Vervoersplan

    De gemeente Blaricum hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom gaat de gemeente Blaricum een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opstellen.

  • Parkeren in Oude Dorp

    In het Oude Dorp Blaricum kunt u in de blauwe zone kort parkeren (maximaal 1,5 uur). Langparkeerders kunnen uitwijken naar het terrein bij Bellevue.