Reconstructie Molenbuurt

Op 9 januari 2017 zijn wij gestart met de herinrichting van de Eerste Molenweg, Korte Molenweg, Molenveenweg, Capittenweg en Tweede Molenweg. Dat is nodig omdat de kwaliteit van de weg, de bomen en de riolering matig tot slecht zijn. Omwonenden en belangstellenden zijn, zoals gebruikelijk, nauw betrokken bij de totstandkoming van het herinrichtingsplan. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren naar verwachting tot en met juli 2017. Gedurende deze periode zijn de straten alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Het overige autoverkeer wordt waar nodig door middel van borden omgeleid.

Praktische informatie

Omwonenden hebben een brief ontvangen met daarin praktische informatie over onder andere de planning van het werk, de bereikbaarheid van hun woningen, parkeren en de inzameling van huisvuil gedurende de werkzaamheden. Deze 'Bewonersbrief december 2016' kunt u onderaan deze pagina nalezen onder het kopje ‘Documenten’.

Contact

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de heer B. Heerschop van de afdeling Aanleg en Beheer van de BEL Combinatie. Hij is van maandag tot en met donderdag te bereiken via e-mail: bastiaan.heerschop@belcombinatie.nl of via telefoonnummer 14 035.

Documenten

Hier vindt u alle documenten die betrekking hebben op de herinrichting van de Molenbuurt. Op het moment dat er nieuwe documenten beschikbaar komen, voegen we deze hieraan toe.