Reconstructie Statenkamer, Angerechtsweg en Polweg

In 2017 gaan wij de Statenkamer, Angerechtsweg en Polweg opnieuw inrichten. Dat is nodig omdat de kwaliteit van de weg en de riolering matig tot slecht is. Voor de herinrichting moeten we nog een plan maken. Omwonenden en belanghebbenden worden, zoals gebruikelijk, nauw betrokken bij de totstandkoming van dit plan.

Aanpak

Eerst inventariseren we welke wensen en ideeën zij hebben voor de nieuwe weginrichting. Deze input verwerken we zoveel mogelijk in het plan. Dit sturen we vervolgens naar bewoners en belanghebbenden, voordat het college van B&W er een besluit over neemt.

Na vaststelling van het plan door het college, wordt een planning gemaakt voor de uitvoering en fasering van de werkzaamheden. We verwachten tweede kwartaal van 2017 met het werk te starten.
Omwonenden ontvangen ruim van te voren hierover bericht.

Contact

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de heer B. Heerschop van de afdeling Aanleg en Beheer van de BEL Combinatie. Hij is van maandag t/m donderdag te bereiken via e-mail: bastiaan.heerschop@belcombinatie.nl of telefonisch via nummer 14 035.

Documenten

Op deze pagina vindt u alle documenten die betrekking hebben op de herinrichting van de Statenkamer, Angerechtsweg en Polweg. Op het moment dat er nieuwe documenten beschikbaar komen, voegen we deze onderaan deze pagina toe.