Bedrijfsafval

Ondernemers moeten zelf zorgen voor het afvoeren van bedrijfsafval. De opslag en afvoer van bedrijfsafval moet voldoen aan milieueisen. Deze eisen zijn afhankelijk van de aard en hoeveelheid afval dat moet worden verwerkt. Ondernemers kunnen hiervoor aparte contracten afsluiten bij inzamelbedrijven in de regio of particuliere afvalinzamelaars.