Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen of WOZ-beschikking, maak dan bezwaar via belastingenhbl.nl. Bezwaar maken doet u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Zie bezwaar maken gemeentelijke belastingen.

De gemeente Huizen voert de belastingheffing uit voor de gemeente Blaricum.