Onroerendezaakbelasting (OZB)

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar van een woning of (bedrijfs)pand bent. Als u een bedrijfspand gebruikt betaalt u ook onroerendezaakbelasting.  

Elk jaar wordt uw woning of (bedrijfs)pand getaxeerd. Hoe hoog de OZB is hangt af van de WOZ-waarde van uw woning of (bedrijfs)pand.

Tarieven

De OZB kent 3 tarieven:

  • Eigenaar woning 
  • Eigenaar niet-woning 
  • Gebruiker niet-woning 

Op belastingenhbl.nl vindt u meer informatie over de OZB en de tarieven.

De gemeente Huizen voert de belastingheffing uit voor de gemeente Blaricum.