Rioolheffing

Gebruikers van een woning of bedrijfspand betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel) van de woning of bedrijfspand. De opbrengst van rioolheffing gebruiken we voor de kosten van opvang en afvoer van afvalwater, regenwater en grondwater. Zoals de riolering en het onderhoud daarvan. Zie belastingenhbl.nl voor meer informatie.

De gemeente Huizen voert de belastingheffing uit voor de gemeente Blaricum.