Frans Ruijter

De eerste officiële 4 mei herdenking vond plaats in 1946 in het Olympisch Stadion. Onder de titel ‘Spel der bevrijding’ werd een massaspel opgevoerd met een hoog realiteitsgehalte. Voor het eerst werd 2 minuten stilte in acht genomen voor de oorlogsslachtoffers onder het luiden van klokken.

‘Geef de vrijheid door’

In Blaricum ging men in stille tocht vanaf de muziektent via de Naarderweg en Boissevainweg naar de herdenkingsplaats achter de Palmkazerne in Bussum, waar de gevallenen werden herdacht en daar werd een bloemenhulde gebracht. Deze stille tocht kwam te vervallen toen op 4 mei 1948 het huidige oorlogsmonument officieel werd gepresenteerd, in wat nu het Burgemeester Klaarenbeekpark heet. 

Gelukkig neemt de belangstelling elk jaar weer toe en het aantal jongeren navenant. Want vrijheid doorgeven, dat moet op de eerste plaats aan de kinderen gebeuren. De groepen 6, 7 en 8 van de 4 Blaricumse basisscholen hebben gedichten geschreven welke in boekvorm zouden worden uitgedeeld aan deze kinderen en aan belangstellenden. En 4 kinderen zouden het door hen geschreven gedicht voorlezen tijdens de aanstaande 4 mei herdenking bij het monument. 

Helaas kan door de heersende coronacrisis de 4 mei herdenking in die beoogde vorm geen doorgang vinden. Hetzelfde geldt voor de uitgave van het boekje. Gelukkig kunnen we u hier toch een paar van de door de kinderen geschreven gedichten laten lezen. In 2021 zullen we op de ingeslagen weg zeker doorgaan. Dan is het namelijk 75 jaar geleden dat de eerste Nationale Dodenherdenking werd gehouden.   

Frans Ruijter 

voorblad van het programma 4 mei