de heer F.C. (Frans) Cornelis

 

Portefeuille

De heer F.C. (Frans) Cornelis is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 2e loco-burgemeester.
 
 • Openbare ruimte:
  • wegen
  • groen
  • speeltuinen
 • Vergunningen en handhaving
 • ICT/Communicatie/dienstverlening
 • Inwonersparticipatie
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu en Duurzaamheid
 • Economische zaken
Projecten
 • Bouwvenen
 • Le Coultredreef
 • Centrumplan/autoluw maken

 

Nevenfuncties (uit hoofde van de functie)

 • Bestuur gemeenschappelijke rioolwaterzuivering Gooiergracht
 • Bestuur OFGV
 • Algemene vergadering MRA

 

Nevenfuncties (niet uit hoofde van de functie)

 • Professor of Practice (Marketing governance) bij Maastricht School of Management (bezoldigd)
 • Lid Adviesraad The Sports Society Group B.V., Amsterdam (bezoldigd)
 • Lid Rederijraad Clipper Stad Amsterdam, Diemen (bezoldigd)
 • Lid Adviesraad Hello Maas B.V., Amsterdam
 • Voorzitter Persoons Certificatie Commissie NIMA, Amsterdam (bezoldigd)

 

Contact

Afspraak via het bestuurssecretariaat.
Tel: 035 - 751 32 25 of 035 - 751 32 02
E-mail: Bestuurssecretariaat@Blaricum.nl
Wethouder F.C. (Frans) Cornelis