G.C. Knoop

Wethouder van gemeente Blaricum.

 

Portefeuille

De heer G.C. (Gerard) Knoop is 24 april 2018 benoemd als wethouder en is 3e loco-burgemeester.
 
 • Sociaal Domein (Wmo/welzijn/jeugdbeleid)
 • Participatiebeleid, Tomin
 • Volksgezondheid
 • Subsidiebeleid
 • Onderwijs
 • Agrarische zaken
 • Natuur en landschap, w.o. Nationaal park Utrechtse Heuvelrug, De Kampen, GNR
 • Water, gastvrije randmeren

 

Nevenfuncties (uit hoofde van de functie)

 • BEL Combinatie
 • Soza HBEL
 • Regio Gooi en Vechstreek (voor zo ver eigen portefeuille betreft)
 • Goois Natuurreservaat (GNR)

.

 

Nevenfuncties (niet uit hoofde van de functie)

 • Bestuurslid KBO/PCOB
 • Bestuurslid de Engel

 

Contact

Afspraak via het bestuurssecretariaat.
Tel: 035 - 751 32 25 of 035 - 751 32 02
E-mail: Bestuurssecretariaat@Blaricum.nl

 

G.C. Knoop