Gemeentesecretaris P.H. van Dijk

De heer P.H. (Peter) van Dijk is gemeentesecretaris van de gemeente Blaricum.

Gemeentesecretaris Peter van DijkDe gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Hij representeert de gemeente in uiteenlopende regionale en landelijke platforms.
Als hoogste ambtenaar is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke werkorganisatie (BEL Combinatie) en het bestuur van Blaricum.