J.M.G. (Joke) Lanphen

 

Portefeuille

Mevrouw J.M.G. (Joke) Lanphen is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 3e loco-burgemeester.
 
 • Sociaal Domein (HBEL):
  • -WMO - jeugdzorg
  • -Welzijn/buurthuizen
 • Participatiewet
 • Volksgezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Onderwijs
 • Sport
 • Subsidies
 • Buurtsportcoaches, JOGG
 • Natuur, water en landschap
 • Recreatie en toerisme
 

Nevenfuncties (uit hoofde van de functie)

 • Bestuur Regio G&V
 • Bestuur GNR
 • Bestuur Tomin
 • Gastvrije randmeren
 • Portefeuillehoudersoverleg HBEL

 

Nevenfuncties (niet uit hoofde van de functie)

 • Commissaris Thuiszorgorganisatie Thuis ontzorgd (onbezoldigd)

 

Contact

Afspraak via het bestuurssecretariaat.
Tel: 035 - 751 32 25 of 035 - 751 32 02
E-mail: Bestuurssecretariaat@Blaricum.nl
Wethouder J.M.G. (Joke) Lanphen