mevr. A.M. (Anne-Marie) Kennis

Wethouder van gemeente Blaricum.

 

Portefeuille

Mevrouw A.M. (Anne-Marie) Kennis is 24 mei 2022 benoemd als wethouder en is 1e loco-burgemeester.
 
 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Volkshuisvesting
 • Wonen
 • Grondzaken en vastgoed
 • Begraafplaats
 • Monumenten/erfgoed
 • Bestuurslid BEL Combinatie
Projecten
 • Integrale reconstr. Bijvanck
 • HOV

 

Nevenfuncties (uit hoofde van de functie)

 • BEL bestuur

 

Contact

Afspraak via het bestuurssecretariaat.
Tel: 035 - 751 32 25 of 035 - 751 32 02
E-mail: Bestuurssecretariaat@Blaricum.nl
Wethouder A.M. (Anne-Marie) Kennis