mevr. A.M. Kennis

Wethouder van gemeente Blaricum.

 

Portefeuille

Mevrouw A.M. (Anne-Marie) Kennis is 24 april 2018 benoemd als wethouder en is 1e loco-burgemeester.
 
 • Economische zaken & werkgelegenheid
 • Financiën
 • Grondzaken en vastgoed
 • Monumenten
 • Sportzaken
 • Handhaving
 • Dierenwelzijn
 • AHRI procedure en strategie
 • BEL Combinatie - DB portefeuillehouder HRM
Projecten
 • De Blaricummermeent

 

Nevenfuncties (uit hoofde van de functie)

 • BEL Combinatie AB
 • Regio Gooi en Vechtstreek (voor zo ver eigen portefeuille betreft)
 • Lid 4-5 mei Comité

 

Contact

Afspraak via het bestuurssecretariaat.
Tel: 035 - 751 32 25 of 035 - 751 32 02
E-mail: Bestuurssecretariaat@Blaricum.nl
A.M. Kennis