mevr. B. (Barbara) M. de Reijke

Burgemeester B. M. de ReijkePortefeuille

 • Algemene bestuurlijke zaken 
  • Kabinetszaken, algemene juridische zaken, burgerzaken, representatie
 • Openbare orde en veiligheid
  • Politie, brandweer en rampenbestrijding
  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Evenementen- en horecavergunningen
 • Kunst en cultuur
 • Agrarische zaken

Nevenfuncties uit hoofde van de functie als burgemeester

 • Voorzitter BEL Bestuur en portefeuillehouder HRM
 • Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (portefeuillehouder GHOR en bevolkingszorg)
 • Lid Bestuurs Advies Commissie (BAC) GHOR
 • Lid Regionaal Veiligheidscollege Midden Nederland
 • Lid Districtelijk veiligheidscollege Gooi en Vechtstreek
 • Lid bestuurlijke driehoek basisteam Noord
 • Taskforce Misdrijven met Grote Impact
 • Voorzitter plaatselijke commissie Reddingsstation Blaricum KNRM
 • Voorzitter 4-5 mei Comité Blaricum
 • Lid bestuur Agrarische Stichting Blaricum
 • Voorzitter Stichting Vrienden van Tergooi
 • Ambassadeur Stichting Het Theater Blaricum

Overige nevenfuncties

 • Penningmeester VVD NH
 • Voorzitter Rotary Club Amsterdam Zuid-Oost
 • Lid raad van Toezicht ‘De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening;

Contact

Afspraak via het bestuurssecretariaat.
Telefoon: 035 -751 32 25 of 035 – 751 32 02
E-mail: bestuurssecretariaat@blaricum.nl
Twitter: @BdeReijke 

Biografie

Barbara de Reijke, geboren in 1975 te Amsterdam, is een Nederlandse bestuurder en op 8 februari 2023 benoemd tot burgemeester van de gemeente Blaricum. De Reijke groeide grotendeels op in Amsterdam, maar is ook woonachtig geweest in Dordrecht, Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Zij is in 1993 gestart met een studie Scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam, maar een jaar later overgestapt naar Medische Biologie; een studie die ze in 4 jaar heeft afgerond, inclusief een stage in Indonesië. Tevens heeft zij later naast haar werk een Master of Business Administration behaald bij Webster University. De Reijke is werkzaam geweest in de farmaceutische industrie, bij een zorgverzekeraar en een apothekersorganisatie. Hierna is zij gestart als zelfstandig adviseur waarbij zij verschillende opdrachten heeft uitgevoerd op het gebied van de financiering van de zorg. Tevens is zij manager geweest van een aantal gezondheidscentra en directeur-bestuurder van een bevalcentrum.

Haar politieke carrière is gestart als lid van de partijcommissie volksgezondheid bij de VVD. In 2013 werd zij in de gemeente Ouder-Amstel fractie-assistent en achtereenvolgens van 2014 tot 2018 fractievoorzitter en in 2018-2023 wethouder. Zij heeft als wethouder de portefeuilles Financiën, Ruimtelijke Ordening, Gebiedsontwikkelingen, Wonen, Sport, Gezondheid en Inwonerparticipatie gehad. Op 8 februari 2023 is zij geïnstalleerd als burgemeester van Blaricum.

Barbara de Reijke is gehuwd en heeft twee kinderen.