mevr. J.N. (Joan) de Zwart-Bloch

Burgemeester van gemeente Blaricum.

 

Portefeuille

 • Kabinetszaken/representatie
 • Openbare orde en veiligheid: politie, brandweer en rampenbestrijding
 • Bestuurslid Belcombinatie
 • APV
 • Algemeen juridische en bestuurlijke zaken
 • Kunst en cultuur 
 • Agrarische zaken ASB
 • Intergemeentelijke samenwerking 

Contact

Afspraak via het bestuurssecretariaat.
Telefoon: 035 -751 32 25 of 035 -751 32 02
E-mail: Bestuurssecretariaat@Blaricum.nl
 
Volg Joan de Zwart-Bloch op twitter
Foto Joan de Zwart juni 2022

Hoofd- en nevenfuncties

Zonder extra bezoldiging

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch vervult, naast de functie van lid van het college van burgemeester en wethouders en het voorzitterschap van de gemeenteraad van de gemeente Blaricum, de volgende functies:

BEL Combinatie

 • Voorzitter en portefeuillehouder HRM Bestuur Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek - vice voorzitter; portefeuillehouder GHOR
 • Lid Bestuurs Advies Commissie (BAC) GHOR (landelijk veiligheidsberaad)

Openbare orde en Veiligheid

 • Lid Regionaal Veiligheidscollege Midden Nederland
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Gooi en Vechtstreek
 • Lid bestuurlijke driehoek basisteam Noord
 • Taskforce Midrijven met Grote Impact
 • Voorzitter plaatselijke commissie Reddingsstation Blaricum KNRM

Diversen

 • Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand Blaricum, Eemnes en Laren
 • Voorzitter 4-5 mei Comité Blaricum
 • Lid bestuur Agrarische Stichting Blaricum
 • Voorzitter Stichting Vrienden van Tergooi
 • Ambassadeur Stichting Met je Hart
 • Ambassadeur Stichting Het Theater Blaricum
 • Comité van aanbeveling Het Gooi 70 jaar bevrijd
 • Comité van aanbeveling Zomerconcerten Blaricum
 • Comité van aanbeveling Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld

Biografie

Joan de Zwart-Bloch is geboren in Amsterdam (1959), gehuwd en moeder van 3 volwassen kinderen. Sinds 1 april 2008 vervult zij het ambt van burgemeester van Blaricum. Van 2009-2013 was zij tevens lid van het Landelijk Bestuur van D66 en bestuurslid van de Bestuurdersvereniging van die partij. Van 2005 tot 2008 had Joan een eigen adviesbureau dat zich richtte op de welzijn en zorg sector. Daarnaast was zij fractievoorzitter van D66 in Zutphen en bestuurslid van de VNG. Van 2002-2005 was Joan de Zwart wethouder van Zutphen (tot de herindeling van Zutphen met Warnsveld). Tussen 1990 en 2001 was zij respectievelijk afdelingsbestuurder, fractievertegenwoordiger, raadslid en fractievoorzitter voor D66 in Zutphen. Daarvoor was zij tot haar verhuizing van Haarlem naar Zutphen in 1983 verpleegkundige op de eerste hulp van het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam en het Marine Hospitaal in Overveen.

Bekijk het cv van Joan de Zwart-Bloch.

Opleidingen

 • 2013 Basis opleiding mediation, The Lime Tree
 • 2006-2009 Master of Health Care & Social Work (Saxion IJselland  in Deventer/Enschede ism University of Central England in Birmingham)
 • 2002-2003 Post HBO Praktijk Ondersteuner in de Huisartsenpraktijk, Saxion Hoge School IJselland in Deventer
 • 1978-1981 Verpleegkunde A, Wilhelmina Gasthuis en Binnen Gasthuis in Amsterdam
 • 1977 HAVO, Hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam