mevr. M.S.M. (Maria) Klingenberg-Klinkhamer

Wethouder van gemeente Blaricum.

 

Portefeuille

Mevrouw M.S.M. (Maria) Klingenberg-Klinkhamer is 23 maart 2021 benoemd als wethouder en is 2e loco-burgemeester.
 
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Vergunningen
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Openbare ruimte: 
  • wegen
  • groen
  • riolering
  • speelplaatsen
 • Verkeer en vervoer 
 • Milieu en duurzaamheid

 

Nevenfuncties (uit hoofde van de functie)

 • Vijzelgemaal
 • Regio Gooi en Vechstreek (voor zover eigen portefeuille betreft)

 

Contact

Afspraak via het bestuurssecretariaat.
Tel: 035 - 751 32 25 of 035 - 751 32 02
E-mail: Bestuurssecretariaat@Blaricum.nl
M.S.M. (Maria) Klingenberg-Klinkhamer