Collegebesluitenlijst 1 juli 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 juli 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 24 juni 2014
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp- Wijzigen uitvoeringsregeling wegsleepverordening Blaricum
Korte inhoud: Vanwege diverse wijzigingen dient de uitvoeringsregeling van de wegsleepverordening gewijzigd te worden.
Besluit: Conform advies wordt besloten de uitvoeringsregeling Wegsleepverordening Blaricum vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer B.H.E. Lüken


Onderwerp- Dienstverlenings- en productovereenkomst gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en Stichting Halt
Korte inhoud: Halt verricht diensten voor de BEL-gemeenten. Jaarlijks wordt daar subsidie voor verleend. Omdat de diensten voor de drie gemeenten gelijk zijn is het verstandig om de dienstverlenings- en productovereenkomst op orde te hebben. De afspraken zijn hiermee vastgelegd.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met
  1. De Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Blaricum en Halt voor de periode 2013 tot en met 2015 en
  2. De productovereenkomst 2014 gemeente Blaricum, Eemnes, Laren en Stichting Halt.