Collegebesluitenlijst 28 januari 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 februari 2014


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco-secretaris

Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 21 januari 2014
Besluit: Conform vastgesteld.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Het vernietigen van een voertuigwrak
Korte inhoud: Op 29 oktober is er een voertuigwrak met engels kenteken FN54 WYL verwijderd vanaf de Woensbergwerg ter hoogte van huisnummer 5. Dit voertuigwrak was van binnen ernstig vervuild en stond al geruime tijd op voornoemde locatie.
Besluit: Conform advies wordt besloten over te gaan tot vernietiging van de witte Citroen met kenteken FN54 WYL (Engels kenteken) wanneer is voldaan aan de wettelijke bewaartermijn van 13 weken op 28 januari 2014.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit

Onderwerp- Wijziging Legesverordening 2014 ihkv Paspoortwet /2014-7
Korte inhoud: De wijziging van de Paspoortwet treedt op 9 maart 2014 in werking. De legesverordening moet voor deze datum worden gewijzigd door zowel college als raad.
Besluit: Conform advies wordt besloten tot wijziging van de legesverordening.