Collegebesluitenlijst 2 september 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 september 2014Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.M. Kennis, wethouder
Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong, wethouder
De heer B.H.E. Lüken, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 26 augustus 2014
Besluit: Conform vastgesteld

Onderwerp- Collegeprogramma 2014-2018
Besluit: Collegeprogramma conform vastgesteld. Via memo ter kennisname en informatie van de raad brengen.