Collegebesluitenlijst 12 november 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 november 2013Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 5 november 2013
Besluit: Conform vastgesteld

Onderwerp- Fiscale behandeling teruggaaf ZVW 2012 in 2013
Korte inhoud: Staatssecretaris Weekers zijn goedkeuring heeft gegeven aan een nieuwe verwerkingsmethode teruggave bijdrage Zvw (in april 2011) dient een keuze te worden gemaakt in de verwerkingsmethode. Deze methode wijkt af van de systhematiek t.o.v. voorgaande jaren.
Besluit: Anders dan advies wordt besloten methode 2 toe te passen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Opdracht IntegraalHuisvestingsplan
Korte inhoud: Op 10 september 2013 is besloten een Integraal Huisvestingsplan op te stellen en hiervoor een drietal offertes op te vragen. Doel van het Integraal Huisvestingsplan is om in beeld te brengen of de onderwijshuisvesting de komende jaren toereikend is voor de huisvesting van basisschoolleerlingen en het verstrekken van gymnastiekonderwijs. Ook wordt de technische staat van beide onderwijsgebouwen uitgewerkt.
Besluit: Conform advies wordt besloten conform de offerte van 22 oktober 2013 de opdracht te verstrekken om voor een bedrag van € 8.343 excl. Btw een Integraal Huisvestingsplan op te stellen.