Collegebesluitenlijst 18 juni 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 juni 2013


Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer S. van der Veen, loco-secretaris

Afwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 11 juni 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 juni 2013 conform vast te stellen.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Spitsafsluiting Stachouwerweg / Goyerweg
In gezamenlijk overleg tussen Blaricum en Eemnes is in 2010 een besluit genomen over de spitsafsluiting van de Goyerweg en Stachouwerweg in Eemnes. Vorig jaar heeft opnieuw hierover in Eemnes een informatieavond plaatsgevonden en is het plan gepubliceerd. Dit heeft veel reacties en zienswijzen opgeleverd, meest van bewoners uit Eemnes. Naar aanleiding hiervan heeft het college van Eemnes besloten bestemmingsverkeer van de afsluiting uit te zonderen. 
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het besluit van Eemnes om bestemmingsverkeer uit te zonderen van de voorgenomen spitsafsluiting van de Goyerweg en Stachouwerweg.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de RidderOnderwerp- Bezwaar tegen:
  1. Het besluit van 11 februari 2013 waarbij de aanvraag om een langdurigheidstoeslag is toegewezen;
  2. Het besluit van 7 maart 2013 waarbij de aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting is afgewezen;
  3. Het besluit van 20 maart 2013 waarbij de aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van fietsen is afgewezen.
Besluit: Het college besluit conform het commissieadvies van 13 juni 2013.