Collegebesluitenlijst 3 juni 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 juni 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 28 mei 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 mei 2013 conform vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

 
Onderwerp- Aanvullende informatie energielabel gemeentelijke gebouwen
Op 10 december is het college gevraagd in te stemmen met het aanbesteden van energieprestatie adviezen voor 3 gemeentelijke gebouwen (energielabel utiliteitsgebouwen) en dit samen te doen met de gemeente Laren. Er heeft een lange tijd veel onduidelijkheid bestaan welke gemeentelijke gebouwen wel en niet verplicht zijn om een energielabel te hebben. Nu de richtlijnen bekend zijn, blijkt dat de 2 scholen en de gymzaal in Blaricum geen verplichting kennen in de huidige wetgeving.
Besluit: Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de nieuwe richtlijnen;
  2. Kennis te nemen van het feit dat als de gemeentelijke gebouwen een nieuwe huurder krijgen of de gebouwen verkocht worden er een energielabel overlegd moet worden. Deze zullen we dan alsnog moeten opstellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder

 
Onderwerp- Jaarverslag 2012 SozaHBEL
Het jaarverslag 2012 is door de afdeling sociale zaken opgesteld en in het portefeuillehoudersoverleg SozaHBEL besproken.

Besluit: Het college besluit het jaarverslag vast te stellen en het verslag ter kennisname naar de Raad te sturen.

Onderwerp- Beleidsregel boete
Bijgevoegde beleidsregel bestuurlijke boete (waarschuwing i.p.v. boete bij een eerste nulfraude) bij het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht vaststellen.
Besluit: Het college besluit de bijgevoegde beleidsregel bestuurlijke boete conform vast te stellen.