Collegebesluitenlijst 21 augustus 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012Aanwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 14 augustus 2012
Besluit:  Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2012 conform vast te stellen.

Onderwerp- Vervanging toga
Voorstel tot het vervangen van de huidige in gebruik zijnde toga voor het voltrekken van huwelijken
Besluit: Het college besluit over te gaan tot de aanschaf van een nieuwe toga ter vervanging van de huidige toga.

Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie ‘t Meenthuis aan de Deltazijde 3 01 te Blaricum 
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie ’t Meenthuis te Blaricum.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Tussenrapportage oninbare debiteuren
Onderhavige openstaande posten zijn op grond van genoemde reden niet (meer) invorderbaar
Besluit: Het college besluit verdere invordering van de in de bijlage genoemde posten te staken en af te boeken ten laste van de post voorziening dubieuze debiteuren.