Collegebesluitenlijst 21 februari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 14 februari 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 februari 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie (café restaurant Rust Wat) in de gemeente Blaricum.
Besluit: Het college besluit het verzoek om op 16 juni 2012 bij Rust Wat te mogen trouwen toe te wijzen
 
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Vierjaren beleidsplan Wmo/Wpg
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het beleidsplan “Blaricum voor iedereen”, een vierjaren beleidsplan Wmo/Wpg 2012-2015;
  2. Het beleidsplan inclusief de bijlagen ( en commentaar van de Wmo-raad) ter vaststelling naar de raad te sturen.