Collegebesluitenlijst 28 augustus 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 september 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer G.J. van Loef, wethouder

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 21 augustus 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012 conform vast te stellen.

Onderwerp- Overname taak verloren en gevonden voorwerpen per 1 juli 2012
Met de politie is afgesproken dat de taak om verloren en gevonden voorwerpen te registreren en te bewaren overgedragen wordt van de politie naar de gemeenten per 1 juli 2012. In dit voorstel wordt ingegaan op de regeling, de procedure en de werkwijze van deze taak door de BEL Combinatie voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.
Besluit: Het college besluit:
  1. De wettelijke taak, die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, tot het registreren en bewaren van verloren of gevonden voorwerpen per 1 juli 2012 over te nemen van de politie.
  2. De beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen vast te stellen; met inachtneming van twee kleine wijzingen.
  3. Aandacht voor communicatie.