Collegebesluitenlijst 31 juli 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 augustus 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer G.J. van Loef, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

 
Onderwerp- Besluitenlijsten 24 juli 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 24 juli 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Bezetting stembureaus op 12 september 2012 voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer
Ingevolge de Kieswet dienen er voorzitters, leden en plaatsvervangende leden voor de stembureaus te worden benoemd.
Besluit: Het college besluit:
  1. Met een kleine wijziging de personen op bijgaand rooster te benoemen.
  2. Mevrouw M. Rigter-Roodhart, mevrouw J. van Proosdij en mevrouw W.A. van Raaij te mandateren om, in geval van urgentie, wijzigingen in bijgaande lijst aan te brengen.