Collegebesluitenlijst 3 januari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 januari 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp-Besluitenlijsten d.d. 20 december 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van  20 december 2011 conform vast te stellen.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Contact en aanvraagformulier Wmo
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het uitgangspunt dat een gesprek de start is in het proces van vraag naar ondersteuning;
  2. In te stemmen met het gebruik van een contactformulier door zowel de Wmo-consulenten als externe partners;
  3. In te stemmen met het digitaal beschikbaar stellen van het contactformulier;
  4. In te stemmen met het nieuw ontwikkelde aanvraagformulier