Collegebesluitenlijst 15 november 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 november 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 8 november 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Visie op Dienstverlening en Antwoord© 2011 -2015
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de Visie op Dienstverlening en Antwoord© 2011 -2015;
 2. Kennis te nemen van de voorgenomen ontwikkelingen in 2012;
 3. In te stemmen met de Visie op Dienstverlening en Antwoord© 2011 -2015 en de voorgenomen ontwikkelingen 2012;
 4. Een en ander door te leiden naar de raad;
 5. Ambitieniveau mag waar nodig worden getemporiseerd;
 6. College wil beter geïnformeerd worden over voortgang en verband met IT en financiën.
 
Onderwerp- Trouwen op een alternatieve trouwlocatie Professor Van Reeslaan 2 te Blaricum.
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Professor van Reeslaan 2 te Blaricum.
 


 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Vaststelling Legesverordening 2012
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen de legesverordening 2012 vast te stellen.
 
 


 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Vaststellen subsidies Welzijn 2010
Besluit: Het college besluit:
 1. De subsidies 2010 vast te stellen conform overzicht;
 2. De instellingen hierover te informeren;
 3. In voorkomende gevallen subsidie terug te vorderen.
 
Onderwerp- Bezwaar tegen het besluit inzake de afwijzing van een aanvraag voor een bakfiets.
Besluit: Het college besluit:
 1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen;
 2. Het bestreden besluit in stand te laten onder invulling van de wettelijke grondslag waarvan de aanvraag is afgewezen.