Collegebesluitenlijst 1 februari 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 februari 2011Aanwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeesterPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 januari 2011 en de besloten vergadering van 18 januari 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp- Bezuinigingen op vermelding in De Telefoongids
Besluit: Het college besluit de vermelding in de Telefoongids tot het minimum te beperken.

Onderwerp- Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren
Besluit: Het college besluit de voorgestelde wijzigingen wel tekstueel vast te stellen, maar niet in te voeren omdat er geen verhuisplichtige ambtenaren zijn noch zullen worden aangewezen.

Onderwerp- Sluiten Burgerzaken op twee locaties op 3 maart 2011
Besluit: Het college is van mening dat een openstelling in Eemnes gewenst is. Overleg met de portefeuillehouders daarover binnenkort doen plaatsvinden.

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Bestuursopdracht implementatie Wet OKÉ
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de bestuursopdracht implementatie Wet OKÉ;
  2. De opdracht via de Raadgever ter kennisneming aan de raad aan te bieden.