Collegebesluitenlijst 22 maart 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 maart 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten d.d. 15 maart 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 maart 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Besluit Informatiebeheer
Besluit: Het college besluit:
  1. Het ‘Besluit Informatiebeheer van Blaricum 2011’ vast te stellen en gelijktijdig;
  2. Het ‘Besluit Informatiebeheer van Blaricum 2002’ in te trekken.
met dien verstande dat financiële consequenties gekoppeld zijn aan Informatieplan.
 
Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie te Blaricum
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve locatie Koningin Emmalaan 3 te Blaricum

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

 
Onderwerp- Jaarrekening en jaarverslag 2010
Besluit: Het collegebesluit
  1. Kennis te nemen van het voorlopig resultaat van de jaarrekening 2010
  2. Akkoord te gaan met de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat
 
Onderwerp- Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie
Besluit: Het college besluit:
  1. De raad voor te stellen de Financiële verordening 2004 gemeente Blaricum, zoals is vastgesteld voor de gemeenteraad op 14 december 2004, in te trekken;
  2. De raad voor te stellen de verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid vast te stellen, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Blaricum (Financiële verordening 2011 gemeente Blaricum);
  3. De raad voor te stellen de verordening per 1 januari 2011 in werking te laten treden.