Collegebesluitenlijst 22 november 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 november 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 15 november 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011 conform vast te stellen.
 


 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Gewijzigde verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de gewijzigde verordening.